An toàn bảo mật 2 lớp gmail, kích hoạt xác minh 2 bước trong gmail

An toàn bảo mật 2 lớp gmail, kích hoạt xác minh 2 bước trong gmail

Tài khoản Google (hay tài khoản Gmail) được Google hỗ trợ rất nhiều tính năng bảo mật giúp tài khoản an toàn hơn. Xem tài khoản của bạn đã an toàn chưa?

Tài khoản Google hay tài khoản Gmail thường là mục tiêu tấn công của các hacker vì nó chứa rất nhiều thông tin quan trọng như: email, thẻ tín dụng được thêm vào để thanh toán, đăng ký các tài khoản trực tuyến như FacebookOutlook, dịch vụ internet banking của các ngân hàng.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *