Smartphone sạc pin chậm có nhiều nguyên do, có thể do ứng dụng chạy ngầm, cáp sạc lỏng, pin kém hoặc do chính thói quen sử dụng điện thoại của người dùng. Sạc chậm khiến thời gian chờ đợi lâu hơn, dễ làm người dùng smartphone mệt mỏi, lỡ mấtRead More →