Tải ghost Windows 10 1809 Pro – No Soft & Full Soft GHO TIB UEFI ISO

Ghost Windows 10 1809 lần này mình ngoài file .GHO và .TIB như thông thường mình sẽ tạo thành cả file ISO cho các bạn có thể cài đặt nhiều cách khác nhau. Đặc biệt, ở file ISO các bạn có thể cài đặt với 4 phiên bản tùy trọn khác nhau. Ví dụ như no soft mặc định sẽ có Defender và có cả tùy chọn gỡ bỏ Defender.

Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1809 (OS Build 17763.107) nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, giữ lại Windows Defender.
Bản No Soft không cài bất kì phần mềm nào ngoài bật Net Framwork 3.5. Ngoài ra, bản No Soft sẽ chỉ xuất hiện ở file ISO
Đã bật Net Framwork 3.5 & Full Visual C++ 2005 – 2017
Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service,… trước khi backup
Sau khi cài đặt các bạn có thể vào thư mục C:\Extra để sử dụng các công cụ kích hoạt Windows và Office
Ở phiên bản lần này Windows Defender mặc định sẽ được bật. Nếu bạn nào có nhu cầu tắt hãy dùng công cụ trong thư mục C:\Extra
Không cá nhân hóa bất kì thành phần nào của WindowsThông tin về Windows 10 1809 ISO
Chắc đây sẽ là phần khác biệt lớn nhất đối với các bản ghost trước đây mình giới thiệu với các bạn:
Nhìn trong ảnh các bạn có thể thấy phiên bản ISO của x64 có tới 4 lựa chọn khi cài đặt ( x86 cũng tương tự):
Windows 10 Pro x64 No Soft – Đây là phiên bản còn giữ lại Defender và mặc định được bật
Windows 10 Pro x64 No Soft (No Defender) – Đây sẽ là phiên bản đã bị lược bỏ Defender vĩnh viễn

GHO
x86 – 3.53 GB
x64 – 4.95 GB
TIB – 4.73 GB
ISO
x86 – 3.86 GB
x64 – 5.24 GB


Win10x86FS.1809.GHO
Win10x64FS.1809.GHO
Win 10 1809 x86.iso
Win 10 1809 x64.iso

Bản Acronic (.tib) Win 10 bản UEFI  UEFI Win10x64FS.1809.tib

Check MD5
GHO
x86 – AB2FF115 – 55274079 – 538E1129 – 3C406FAE
x64 – 3616D739 – 2BB31467 – ED4EE603 – E50ED790
TIB
x64 – 68B84936 – 575D29FC – F4EB6D79 – 2EAD5E04
ISO
x86 – 1CF90B44 – A49E54C0 – 960B3D4A – 5C7FB448
x64 – E1CECAC7 – 5CD34986 – A67ACDC4 – C33B59FD​
Lưu ý rằng bạn hãy sao lưu các dữ liệu của mình trước khi update nhé để đảm bao bạn sẽ không mất dữ liệu và giúp quá trình nâng cấp được ổn định hơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *