Trả lời bình luận Youtube ngày 29 – 12 – 2017

Trả lời bình luận Youtube ngày 29 – 12 – 2017

Tóm lại để trở thành Youtube Partner thì trước tiên bạn phải có những yêu cầu sau đây:


1 – Tài khoản Gmail
2 – Một kênh Youtube.
3 – Ít nhất một video do chính bạn tạo ra và tải lên YT thành công.
Tiếp theo sẽ gửi đơn đăng ký một tài khoản Adsense, khi đã có Adsense thì kết nối vào Youtube.
Đăng ký thành công tài khoản google adsense cần chú ý
Đăng ký 1 tài khoản gmail mới hoàn toàn nên cần số điện thoại mới hoàn toàn để kích hoạt mail đó.
Tạo 1 kênh youtube cần số điện thoại để Verify kênh đó.
1 Blogger đã được tạo trên 6 tháng để có thể kích hoạt kiếm tiền với Adsense.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *